Privatlivspolitik

Indholdsoversigt

Ma-Mam grøntsagsmos

Dataansvarlig

Ma-Mam ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere.

Ma-Mam ApS
3390 Hundested

CVR-nr. 41899077

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@ma-mam.com

Databehandling

Hjemmeside & Nyhedsbreve

På Ma-Mam.com anvender vi almindelige funktions-cookies som du til enhver tid kan fjerne. Mere om cookies

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan til enhver tid framelde dig de mails vi sender, der er et link til afmelding i bunden og det administreres automatisk i programmet MailPoet.

For at være sikre på at du selv har tilmeldt din email-adresse sender vi en bekræftelse til den email-adresse du oplyser. Først når mails er bekræftede tilmeldes de mail-listen.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vores mail-system dit nu tidligere samtykke i 12 måneder, hvilket følger myndighedernes anvisninger. Er du utilfreds med dette kan du kontakte os på info@ma-mam.com, så får vi slettet dig manuelt.

Kommunikation med kunder og potentielle kunder

Du kan kontakte os via kontaktformular og på email eller telefon og vi har kun den information, som du selv giver os i forbindelse med vores kommunikation, typisk navn, email, telefonnummer.

Er du kunde kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Vi er lovforpligtede til at gemme alle regnskabsbilag til brug for regnskabsføring i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. Heraf kan fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Databehandlere

Vi benytter os af anerkendte platforme til hosting, information, betaling og levering af hjemmesiden og vores produkter.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Vi benytter kun databehandlere i EU/EØS, eller som lever op til GDPR i EU/EØS.

Vi videregiver ikke personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand og vi foretager ikke profilering.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Dine rettigheder som mail-abonnent eller kunde

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder er du velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Tilbagetrækning af samtykke
  Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

Vi bruger anerkendte web-værktøjer og deraf følgende cookies til at levere Ma-Mam.com og beder dig acceptere dette   Om cookies